Android aplikacija ICT-AAC Komunikator

U dućanu Google Play dostupna je nova ICT-AAC aplikacija - Komunikator namijenjen Android uređajima. Aplikaciju je razvila i donirala tvrtka CROZ iz Zagreba, a za održavanje i podršku korisnicima bit će zadužen Zavod za telekomunikacije (FER). Komunikator sadrži oko 2500 kategoriziranih simbola iz tri nekomercijalne galerije simbola, kao i mogućnost slaganja i prikaza vise ekrana sa simbolima kroz koje se može kretati „listanjem“.

ict aac komunikator

Aplikaciju možete preuzeti putem dućana Google Play a korisničke upute dostupne su ovdje.

ICT-AAC Komunikator osobama sa složenim komunikacijskim potrebama omogućuje lakšu komunikaciju s okolinom. Sadrži osnovni skup simbola koji svaki korisnik može nadograditi vlastitim fotografijama ili simbolima. Pritiskom na određeni simbol izvodi se pridruženi zvučni zapis, tipično naziv onoga što je na slici (simbolu) prikazano. Postavke je moguće prilagoditi korisnicima, u smislu da je moguće prikazati više ili manje simbola na ekranu, odabrati neku od javno dostupnih galerija simbola i slično.