Konferencija o inkluzivnom obrazovanju

Mašić: Ne postoje zakonske prepreke da sva djeca budu uključena u obrazovni proces

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa Down sindromom, u petak, 22.03.2013. godine, u Sarajevu je upriličena i Konferencija o temi “Inkluzija u odgoju i obrazovanju – od legislative do primjene”, koju su, uz partnerstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, organizovali Udruženje „Život sa Down sindromom“ zajedno sa Udruženjem „Društvo ujedinjenih građanskih akcija”.

konf inkl obrazovanju

Konferenciju o inkluzivnom obrazovanju svečano je otvorio federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, a prisutnima su se obratili i Adnan Husić u ime Ministarstva civilnih poslova BiH te Sevdija Kujović i Anka Izetbegović u ime udruženja “Život sa Down sindromom” i “Društvo ujedinjenih građanskih akcija”.
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić kazao je tim povodom da u BiH ne postoje zakonska prepreke da bi sva djeca bila uključena u odgojno-obrazovni proces, ali problem je implementacija tih zakona. "Nije dovoljno djecu s poteškoćama u razvoju samo uključiti u redovno školovanje i u odjeljenja s drugom djecom. Potrebno je za tu djecu omogućiti određenu vrstu asistencije stručnih osoba koje mogu doprinijeti tome da ona što brže i bolje savladaju gradivo" , kazao je Mašić, naglašavajući da ostaje još mnogo posla da bi ta djeca zaista bila integrirana i imala potrebnu asistenciju. "Stoga je inkluzija bila i bit će, a posebno inkluzija djece s poteškoćama u razvoju, u fokusu rada Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke", kazao je ministar Damir Mašić.
Predsjednica Udruženja “Život sa Down sindromom” Sevdija Kujović smatra da su finansijska sredstva neophodna da bi se inkluzivno obrazovanje provodilo na pravi način te sa žaljenjem ističe da je specijalno obrazovanje u BiH još uvijek primarni način obrazovanja djece s teškoćama u učenju. "To je pogrešno jer je, ipak, iza nas deset godina od donošenja Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH. U međuvremenu smo dobili i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koja kaže da mora postojati jedna škola za sve", kaže ona te ističe da iskustva s terena i dalje govore o „nesistematskoj i nestrukturiranoj praksi djelovanja“.
Prema podacima Udruženja "Život s Down sindromom", na području Kantona Sarajevo u vrtićima je 12-oro djece s Down sindromom, a u osnovnim školama više od trideset. To smatraju izvjesnim napretkom u odnosu na period prije šest godina kad ih je bilo jedno ili dvoje, a u Udruženju kažu i da ovaj Kanton prednjači u uključivanju te djece u redovnu nastavu.
Inače, ova konferencija, koja je bila posvećena i desetogodišnjici usvajanja Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, tematski je obuhvatila pitanja razvoja inkluzivne prakse kroz primjenu socijalnog modela inkluzije, obrazovnu legislativu u BiH s fokusom na inkluziju te inovativno odnosno integrisano djelovanje u oblasti rane detekcije, dijagnostike i intervencije kod djece s razvojnim poremećajem i drugim poremećajima koji utiču na rast i razvoj djece.
Učesnici su potcrtali koliko je inkluzija u obrazovanju važna za razvoj djece sa poteškoćama u razvoju budući da na taj način oni stiču vještine i znanja da bi kao odrasli ljudi mogli biti samostalni. Bosna i Hercegovina je od toga još daleko budući da djeca s poteškoćama u razvoju nailaze na probleme već kada je u pitanju inkluzija u vrtićima. Stoga, udruženja koja okupljaju roditelje i djecu sa poteškoćama u razvoju godinama aktivno rade na uključivanju djece u standardne tokove, a posebno naglašavaju da je to pitanje poštivanja ljudskih prava.

25.3.2013 Izvor: fmon.gov.ba