NAJAVA: RAZVOJ MOTORIKE KOD DJECE I MLADIH S DOWN SINDROMOM

zivot sa down syUdruženje „Život sa Down sindromom“ realizira projekat „Razvoj motorike kod djece i mladih s Down sindromom u Federaciji BiH“. Ciljevi projekta su povećanje znanja pedijatara, fizijatara, fizioterapeuta, nastavnog osoblja, roditelja i ostalih zainteresovanih o posebnostima razvoja djece i mladih s Down sindromom. Edukacija će se provesti kroz modul „Down sindrom – promocija i edukacija u cilju ranog poticanja motorike i zdravih stilova života“ koji sadrži smjernice za praćenje zdravstvenog stanja osoba s Down sindromom te metode i tehnike za razvoj motorike po Bobatu, Vojti i Halliwick konceptu.

Edukacija će se održati 13. I 14. decembra 2013. godine, u Pedagoškom zavodu Mostar, na adresi Sjeverni logor broj 116 u Mostaru.

Obuka traje dva dana na način kako slijedi:

I dan od 9h:00 do 16h:00
II dan od 9h:00 do 12h:00 - Predavanja
13h:00 do 14h:30 - Praktični prikaz Halliwick koncepta

PREDAVAČI-REALIZATORI OBUKE:

Prim. dr. Mensuda Hasanhodžić, mr. sci. med., pedijatar i medicinski genetičar Univerzitetski klinički centar Tuzla
Prof. dr Ajša Meholjić, Pedijatrijska klinika KCUS, Šef Odjela za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju
Aldvin Torlaković mr.sci

Pozivamo Vas da prisustvujete programu i time unaprijedite svoje znanje i podijelite iskustvo sa drugim učesnicima.