Odgovornost u obrazovanju

Iznesite svoje stavove da pomognete izradi predstojećeg 2017 GEM izvještaja (Izvještaj o globalnom monitoringu obrazovanja).

Drugi u seriji GEM izvještaja će istražiti, analizirati i predložiti konkretne preporuke koje se odnose na odgovornost u obrazovanju.

Sa novim ambicioznim globalnim ciljevima obrazovanja, skromnim budžetima i fokusom da se osigura da marginalizirane skupine nisu izostavljene, zemlje su pod pritiskom da pruže obrazovanje na efektivniji, efikasniji i pravedniji način. Ovi pritisci postoje zbog upornog neostvarivanja obrazovnih sistema u svjetlu globalnih izazova, i zbog sve više dokaza o uticaju kvalitetnog obrazovanje za dobrobit pojedinaca i kolektiva. Osim toga, obrazovanje predstavlja jednu ako ne i – najveću budžetsku stavku u većini zemalja; odgovarajuće računovodstvo o tome kako se ova javna sredstva pogrešno koriste je postao prioritet.

Odgovornost uključuje više aktera, uključujući, na primjer, zakonodavna tijela, ministarstva obrazovanja i finansija, donatorskih agencija, inspektorati, javne i privatne ustanove formalnog i neformalnog obrazovanja, nastavnike i pedagoge, direktore škola, profesionalne organizacije, roditelje i lokalne zajednice, i same učenike. Odnosi odgovornosti tako prožimaju veći nu svakodnevnih aktivnosti svih obrazovnih institucija kao i pravila i procedure kojima se uređuje njihovo postojanje. Oni ne mogu i ne bi trebali biti zanemareni.

Tema također zaslužuje da se njome bavimo s obzirom na važnost koja joj je dodijeljena u Agendi za održivi razvoj, od koje se očekuje da bude podržana dostupnim i efikasnim mehanizmima odgovornosti na globalnom, regionalnim, nacionalnim i podnacionalnim nivoima.

Izvještaj će pristupiti pitanju odgovornosti u obrazovanju baveći se sljedećim ključnim pitanjima:

1.Koji su temelji i kako se razvija koncept odgovornosti u obrazovanju?
2.Koji su glavni oblici odgovornosti? Kako su se ovi oblici mijenjali tokom vremena? Koji je razlog za ove promjene?
3.Koje su implikacije za odgovornost u obrazovanju u više globaliziranom svijetu?
4.Koje su implikacije sistema odgovornosti za različite aktere, nivoe i sektora u obrazovanju? Kako se razlikuju u različitim zemljama?
5.Koje su implikacije okvira odgovornosti za javnu percepciju obrazovanja u zemlji? Kako se razlikuju po različitim oblicima odgovornosti?
6.Koji okviri odgovornosti su više ili manje efikasni, i kako se oni koriste ili zloupotrebljavaju u različitim okolnostima?
7.Koji politički, ekonomski i socijalni faktori, koji čine različite oblike odgovornosti, funkcionišu, a koji ne?
8.Koje se lekcije, u širem smislu, mogu naučiti iz načina i oblika kroz koji se obrazovanje prati i revidira?

Željeli bismo čuti vaše mišljenje o ovoj temi putem on-line konsultacija u narednih pet nedelja. GEM timu je posebno stalo da čuje vaše mišljenje o gore navedenim pitanjima, uključujući i sugestije za relevantnu literaturu, analizu podataka i studije slučaja. Dobrodošli su stavovi istraživača, akademika, vlada, nevladinih organizacija, donatora, nastavnika, mladih i svakog ko je zainteresovan za obrazovanje i razvoj.

Molimo vas da pročitate koncepta (na engleskom | francuskom | španskom) i date svoj doprinos ovoj online konsultaciji prije 11. aprila 2016 .

Svoj doprinos možete poslati kao komentare, priloge dokumenata ili podatke koje željelite podijeliti s GEM timom koji radi na izvještaju putem e-maila , molimo vas da ih pošaljete direktno na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a da u naslovu poruke napišete "2017 konsultacije za izvještaj ".

14.3.2016.