Peticija za podršku osobama s invaliditetom

NIŽE RAZINE VLASTI TREBA DA USVOJE STRATEGIJU I AKCIONE PLANOVE

Jedan od glavnih uzroka teškog položaja osoba je podijeljena nadležnost u mnogim oblastima između različitih razina vlasti u Federaciji BiH, a pri tome ne postoji odgovarajuća komunikacija i suradnja između zakonodavstva Federacije BiH i zakonodavstva u kantonima/županijama.

Osobe s invaliditetom zahtijevaju da Akcione planove za implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom usvoje i nadležne institucije vlasti na lokalnim razinama u Federaciji BiH (svi kantoni/županije i općine), kao vlastite smjernice za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

ŠTA OSOBE S INVALIDITETOM TRAŽE OVOM PETICIJOM?

Osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH traže da se poštuju minimalno četiri osnovna prava:

1. Pravo na inkluzivno obrazovanje;
2. Pravo na zapošljavanje osoba s invaliditetom;
3. Uklanjanje svih barijera koje onemogućavaju ili otežavaju uključivanje osoba s invaliditetom u društvene tokove;
4. Pravo na socijalnu sigurnost i dostojanstven život u lokalnoj zajednici

O STRATEGIJI ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BIH

Federacija BiH je u okviru svojih ustavnih nadležnosti pripremila Strategiju i Akcioni plan za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom za period 2011. do 2015. godine. Strategiju je usvojo Parlament Federacije BiH 2011. godine, ali se ona uopće ne provodi.

Temeljni princip Strategije je obveza društva da osigura svim osobama s invaliditetom da, što je manje moguće osjete posljedice invaliditeta, tako što će im se omogućiti primjerena zdravstvena zaštita, rehabilitacija, sigurnije okruženje i podigne svijest zajednice koja je spremna da pruži podršku osobama sa invaliditetom.

Peticija će 2015. godine biti dostavljena kantonalnim/županijskim Vadama u Federaciji BiH i općinskim vlastima. Tada će se izraziti većinska volja građana i osoba s invaliditetom kako bi nadležne lokalne vlasti usvojile Akcione planove i doprinijele provedbi Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, ali i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Podsjećamo, BiH je ratificirala Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, čiji je cilj stvaranje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i usklađivanje nacionalnih zakonodavstva sa europskim i svjetskim standardima u oblasti invalidnosti.

POŠTUJMO KONVENCIJU UN-a!

Molimo sve ljude da sudjeluju i potpišu PETICIJU.

9.3.2015.