"Probudi Se!" - Vrijeme je za školu koja omogućava kvalitetno inkluzivno obrazovanje, 24.07.2020.

Udruga za Down sindrom je prije par godina pokrenula kampanju „Obrazovanje bez diskriminacije“, sa ciljem poboljšanja prava osoba s invaliditetom u redovnom obrazovanju. Da smo na dobrom putu i da su naši ciljevi opravdani je kampanja „Probudi Se“ koju su My Right i NVO upravo počeli provoditi na području cijele Bosne i Hercegovine. Važnu ulogu u zagovaranju i promociji kapanje sa zadovoljstvom su preuzeli i naši članovi. Kampanju možete pratiti i putem web stranica Probudi Se.

Probudi Se!

Kampanja je usmjerena na uspostavljanje funkcionalnog sistema inkluzivnog obrazovanja koje podrazumijeva potpuno i aktivno uključivanje djece/mladih/osoba s invaliditetom u redovno obrazovanje, vodeći računa o zadovoljavanju standarda postavljenih u Općem komentaru na član 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Kampanja predstavlja sjajne osobe koje su svojim vlastitim angažmanom, na svoj način, uspjele doprinijeti boljem inkluzivnom obrazovanju. Zato smo i potakli pisanje i objavljivanje priča o osobama – nastavnicima, prijateljima, roditeljima - koje također zaslužuju biti spomenute u kontekstu doprinosa inkluzivnom obrazovanju djece i mladih s invaliditetom.

probudise 2

Kroz kampanju se ističe obaveza vlasti preuzeta ratifikacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Konvencije o pravima djeteta da poštuju pravo djece i mladih osoba s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Glavni motiv kampanje je da sve što su ovi divni ljudi postigli svojim zalaganjem treba biti osigurano i od strane sistema. Nisu sve osobe jednako motivirane niti razumiju šta inkluzivno obrazovanje podrazumijeva i obuhvata, ali zato vlasti moraju biti upoznate i moraju kroz sistem raditi i sprovesti pozitivne kvalitetne promjene u obrazovanju. Od vlasti očekujemo da omoguće sve uvjete i standarde za kvalitetno inkluzivno obrazovanje a da li su to osigurali, u kojoj mjeri, šta još treba da učine da bi unaprijedili stanje inkluzivnog obrazovanja, mogu da prate uz pomoć indikatora koji su izrađeni tako da prate član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Pred nama, predstavnicima nevladinog sektora koji se bore za prava osoba s invaliditetom, je obaveza da zagovaramo i vršimo pritisak na vlasti da koriste indikatore i naprave plan prema kojem će djelovati na ispunjenju postavljenih indikatora. Niko ne očekuje promjene preko noći ali već je 10 godina od ratifikacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i 17 godina od Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koje propisuje da djeca i mladi s invaliditetom stiču obrazovanje u redovnim školama i prema programima prilagođenim njihovim individualnim potrebama. Krajnje je vrijeme da se i vlasti probude i počnu ozbiljno da sprovode i unapređuju stanje i kvalitetu inkluzivnog obrazovanja za djecu i mlade/osobe s invaliditetom u BiH.

Nadamo se da ćete podržati i promovirati kampanju #ProbudiSe.

probudise m