Projekt Habilitacija osoba sa Down sindromom

rfb logo 250pxU suradnji sa Raiffeisen BANK Bosna i Hercegovina provodi se projekt pod nazivom HABILITACIJA OSOBA SA DOWN SINDROMOM. Cilj ovog projekta je pomoć osobama sa Down sindromom i njihovim obiteljima financiranjem habilitacijskih tretmana u privatnoj praksi za svakog člana Udruge na period od 2 mjeseca.

Down sindrom prate senzorne teškoće – poteškoće vida i sluha i razvojne teškoće, te se vežu uvijek i teškoće u jezično - govornom razvoju i to na receptivnom planu (teškoće razumijevanja) i na ekspresivnom planu (teškoće izražavanja). U govorno-jezičnom razvoju, treba znati da kod djece s Down sindromom kasne prve riječi, a gramatički i semantički aspekt njihova jezika znatno odstupa od standarda.
Zbog specifičnosti mišićnog tonusa, opuštenijih ligamenata i labavijih zglobova, u većine djece sa Down sindromom potrebno je osim sa stručnjacima za dijagnosticiranje teškoća grube ili fine motorike (neuropedijatrom, fizijatrom, fizioterapeutom, rehabilitatorom) posavjetovati se i sa stručnjacima o problemima hranjenja, gutanja i žvakanja u čemu veliku ulogu ima i logoped. Naime, primjereno odabrane vježbe za poticanje ranoga motoričkog razvoja vrlo su važne za tijek daljnjeg razvoja fine motorike.

Zaključak mnogih istraživanja potvrdio je da RANA CILJANA INTERVENCIJA rezultira značajnim napretkom u svim sferama funkcioniranja i ponašanja. U mjerenjima testovima inteligencije razlike iznose od 10-15 IQ jedinica u korist tretirane djece. Zaostajanje u fizičkom, mentalnom i socijalnom razvoju kod djece sa Down sindromom nije samo rezultat genetskog defekta, već interakcije djeteta sa nedovoljno poticajnom sredinom.

Obzirom na manjak kadra i nedovoljan broj termina u državnim ustanovama na području HNŽ roditelji su primorani sami financirati rad logopeda, defektologa, fizioterapeuta i psihologa u privatnoj praksi.

Zahvaljujemo se Raiffeisen BANK Bosna i Hercegovina na sponzorstvu i njihovom senzibilitetu prema ovom problemu sa kojim se susreću roditelji i naši štičenici!