Pružimo ruku odgajateljima u procesu rane inkluzije

Udruga za Down sindrom uspješno je realizirala još jedan projekt uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Udruga za Down sindrom prepoznala je problematiku upisa i boravka djece sa Down sindromom i drugim poteškoćama u redovnim vrtićkim programima. Jedan od problema pored prekobrojnosti djece u grupama, nedostatka stručnog osoblja (logoped, psiholog, rehabilitator...) je i nedovoljna edukacija odgajatelja za provođenje inkluzije i rane intervencije.

20140505 inkluzija 1

Kroz projekt znakovitog naziva „Pružimo ruku odgajateljima u procesu rane inkluzije“ Udruga za Down sindrom organizirala je četiri radionice u protekla dva mjeseca koje su vodili logoped Ivana Šimić Šantić, psiholog Tea Vučina i radni terapeut Goran Puhalo. Na radionicama su odgajatelji stekli nove vještine u radu, dobili odgovore na mnoga pitanja o problemima sa kojima se susreću u radu, kao i informacije o novim materijalima i mogućnostima rada sa djecom sa Down sindromom. Tijekom radionica stvorila se ugodna atmosfera i partnerski odnos između odgajatelja i terapeuta, što će dati veliki doprinos u daljem napretku u radu sa djecom sa Down sindromom.

Predsjednica Udruge za Down sindrom Sanda Beno je naglasila značaj ovog projekta i rane inkluzije u razvoju djece. „Dugi niz godina osobe sa poteškoćama u učenju su bile institucionalizirane i marginalizirane u društvu, bez prava na boravak u redovnim vrtićima, školovanja u redovnim školama, zapošljavanja na otvorenom tržištu rada. Potpisivanjem UNESCO, UNICEF i UN deklaracija sva djeca imaju pravo na obrazovanje, ni jedno dijete ne smije biti zaboravljeno niti istjerano iz škole , bez obzira na vrstu poteškoća ili uvjete koje je potrebno omogućiti da bi dijete ravnopravno sudjelovalo u obrazovnom procesu. Inkluzija znači biti uključen, obuhvaćen, pripadati, biti sa drugima. Inkluzija ne znači biti jednak. Rana inkluzija podrazumijeva inkluziju u redovnim vrtićima. Socijalna prihvaćenost jedna je od bitnih pretpostavki sretnog i uspješnog života. Vršnjačka grupa u inkluzivnoj interakciji može osigurati viši nivo uzrastu primjerenih pozitivnih modela koji razvijaju kognitivne, emocionalne, socijalne i radne kompetencije djece sa poteškoćama u učenju. Vršnjačka prijateljstva od ključnog su značaja za motivaciju, spontana vršnjačka igra može razriješiti probleme djeteta koji su izvan domene odraslih. Ono što djetetu sa poteškoćama može pružiti vršnjačko okruženje ne može nadoknaditi ni najveća ljubav i pažnja roditelja.“

20140505 inkluzija 2

Obukom u sklopu projekta bilo je obuhvaćeno 40 odgajatelja iz vrtića sa područja grada Mostara.

Ovim putem Udruga za Down sindrom zahvaljuje Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na prepoznavanju važnosti ovog projekta, gospodinu dr.sc. Zoranu Tomiću, dekanu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na ustupljenim prostorijama, ustanovama predškolskog odgoja na suradnji, kao i odgajateljima grada Mostara koji su se odazvali u velikom broju.

5.5.2014.