Snažna porodica i snažan roditelj mijenjaju društvo

Naša udruga je sudjelovala na dvodnevnoj konferenciji u povodu obilježavanja Svjetskog dana Down sindroma koju je organizirala sarajevska udruga Život sa Down sindromom. Konferencija se održavala 22.3 - 23.3 2014 godine na Igmanu.

U njenom radu je učestvovao veliki broj roditelja i stručnjaka iz oblasti ranog rasta i razvoja djece sa posebnim akcentom na odgoj, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Uvodničari na Konferenciji bili su: Kujović Sevdija, predsjednica Udruženja „Život sa Down sindromom“, Binasa Goralija, direktorica ureda MyRight u Bosni i Hercegovini, Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke, Mirsada Poturković iz Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, te Haris Haverić, direktor Saveza Sumero.

Pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke Nadija Bandić, prezentirajući temu Politike i prakse u oblasti ranog rasta i razvoja djece, istakla je značaj inovativnog dokumenta - Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013-2017. godine, u okviru kojeg je usvojena Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, potpisan Protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine između ministara obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite FBiH, te protokoli između ministara obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite u Hercegovačko-neretvanskom, Unsko-sanskom,Tuzlanskom i Kantonu 10 i urađeni akcioni planovi sa precizno definiranim aktivnostima, nosiocima aktivnosti, rokovima za njihovu realizaciju i potrebnim finansijskim sredstvima.

Najznačajniji pomak ostvaren je u procesu uspostavljanja i širenja integrisanih usluga za djecu i porodicu u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine što znatno doprinosi i unapređenju postojećih resursa sistema. U tom kontekstu, otvoreno je devet centara za rani rast i razvoj u Federaciji BiH (Tuzla, Srebrenik, Gradačac, Lukavac,Čelić, Velika Kladuša, Visoko,Sarajevo i Kiseljak). Cilj ovog modela je pružanje besplatnih, univerzalnih i integrisanih usluga za pravilan razvoj u ranom djetinjstvu u FBiH sa fokusom na najugroženiju djecu i njihove roditelje, koji nemaju jednak pristup postojećim zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite. Rana detekcija i intervencija kod djece pod rizikom ili sa poremećajima u rastu i razvoju jedna je od najznačajnijih aktivnosti ranog rasta i razvoja koju je neophodno unaprijediti da bi se djeca sa razvojnim poremećajima mogla što ranije identificirati, da bi im se podrška pružila u što ranijem uzrasnom periodu, a sve radi postizanja maksimuma njihovih razvojnih mogućnosti, istakla je pomoćnica Bandić, te upoznala učesnike Konferencije sa usvajanjem Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece.

Najznačajniji pomak ostvaren je u procesu uspostavljanja i širenja integrisanih usluga za djecu i porodicu u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine što znatno doprinosi i unapređenju postojećih resursa sistema. U tom kontekstu, otvoreno je devet centara za rani rast i razvoj u Federaciji BiH (Tuzla, Srebrenik, Gradačac, Lukavac,Čelić, Velika Kladuša, Visoko,Sarajevo i Kiseljak). Cilj ovog modela je pružanje besplatnih, univerzalnih i integrisanih usluga za pravilan razvoj u ranom djetinjstvu u FBiH sa fokusom na najugroženiju djecu i njihove roditelje, koji nemaju jednak pristup postojećim zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite. Rana detekcija i intervencija kod djece pod rizikom ili sa poremećajima u rastu i razvoju jedna je od najznačajnijih aktivnosti ranog rasta i razvoja koju je neophodno unaprijediti da bi se djeca sa razvojnim poremećajima mogla što ranije identificirati, da bi im se podrška pružila u što ranijem uzrasnom periodu, a sve radi postizanja maksimuma njihovih razvojnih mogućnosti, istakla je pomoćnica Bandić, te upoznala učesnike Konferencije sa usvajanjem Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece.

Pogledajte Galeriju.

24.3.2014