Usvojen LAPI za Kanton Sarajevo

Predanim lobiranjem i radom koalicije/koordinacionog odbora organizacija osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo usvojen je lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti u KS-u 2015 - 2017. Akcioni plan ima četiri prioriteta bitna za osobe s invaliditetom, a odnosi se na pristupačnost (u saobraćaju, na ulici, u institucijama…), socijalno stanovanje, nabavku pomagala kao i podršku u lokalnoj zajednici osobama s invaliditetom i njihovim porodicama. Čestitamo!

Nadamo se da će LPAI za OSI u HNŽ-u biti usvojen u što kračem roku zajedničkim radom svih članica koalicije Zajedno smo jači.

5.8.2015