Završena dvodnevna Međunarodna konferencija o predškolskom obrazovanju

U Sarajevu je u četvrtak, 16.05.2012. godine, formulisanjem zaključaka završena dvodnevna Međunarodna konferencija o predškolskom odgoju i obrazovanju „Mogućnosti uvođenja inovativnih modela i metoda odgojno-obrazovnog rada“, koju je organiziralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić na zatvaranju skupa kazao je da je Međunarodnom konferencijom označen početak dijaloga o mogućnostima uvođenja inovativnih modela i metoda predškolskog odgoja i obrazovanja. „Samo koordiniranim aktivnostima svih obrazovnih vlasti moguće je znatno povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, ujednačavanje uslova u kojima se realizuje predškolski odgoj i obrazovanje, modernizacija nastavnih metoda koje se primjenjuju u njima, te otklanjanje prepreka uključivanju djece s poteškoćama u razvoju u redovno predškolsko obrazovanje“, kazao je ministar Mašić na zatvaranju skupa.

20130516 konferencija

Uzimajući u obzir nedovoljan obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u BiH, na Konferenciji je zaključeno da je potrebno razmotriti mogućnosti šire primjene određenih modela koji su se već pokazali uspješnim u praksi, kao dopuna postojećem sistemu predškolskog odgoja i obrazovanja. Iako se pedagoški pravci razlikuju u pristupu na koji način treba organizirati odgojno obrazovni rad za djecu predškolskog uzrasta, učesnici skupa su se složili u poimanju ovog uzrasta kao izuzetno važnog i kao temelja za dalji uspješan nastavak obrazovanja.

Zaključeno je također da je neophodno odgajateljima, stručnim saradnicma i uposlenim u predškolskim ustanovama osigurati mogućnosti za stručno usavršavanje, a roditeljima pristup potpunim i tačnim informacijama o različitim pristupima i modelima predškolskog odgoja i obrazovanja, kako bi za svoju djecu mogli izabrati onaj model za koji smatraju da bi bio najbolji. Također je zaključeno da je neophodno na nivou BiH uspostaviti standarde kvalitete kako bi se svoj djeci u BiH osigurale jednake mogućnosti za kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje a sve predškolske ustanove i programi dostigli određeni nivo kvalitete.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je organizovanjem konferencije imalo za cilj omogućiti odgajateljima, predstavnicima vlasti, ali i široj javnosti informisanje i osnovna saznanja o različitim koncepcijama, modelima i pristupima u predškolskom odgoju i obrazovanju. Pored navedenog, cilj je bio da se istakne važnost predškolskog odgoja i obrazovanja i iskaže spremnost da u saradnji s drugim ministarstvima i partnerskim organizacijama nastavi raditi na povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem i poboljšanju njegove kvalitete.

16.5.2013 Izvor: fmon.gov.ba